Ievadiet savu adresi:

0.00 metri

Ietilpināt ekrānā Dzēst pēdējo punktu Sākt no jauna

  1. Atrodiet kartē savu zemes gabalu.
  2. Izplānojiet, kuras zonas norobežosiet no suņa.
  3. Vispirms noklikšķiniet vietā, kur tiks novietots raidītājs.
  4. Pēc tam izvietojiet punktus un veidojiet robežu, atgriežoties pie raidītāja.
  5. Zem kartes tiks rādīts aprēķinātais robežvada garums.

<<< Video pamācība >>>

logo

TavamSunim.lv 2012All Rights Reserved